obrhome
JUDr. Bc. Patrik Matyášek, Ph.D., advokát

Patrik Matyášek působí jako advokát se sídlem v Brně od roku 1996. Je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 08428. Patrik Matyášek působil dlouhá léta jako pedagog přednášející pracovní právo, a to na Právnické fakultě MU Brno a na Právnické fakultě UP Olomouc.

Předchozí pedagogická činnost a praxe získaná při poskytování právních služeb se pro něj staly bohatým zdrojem informací a zkušeností, které následně předurčily jeho specializaci.

V oblasti pracovního práva zajišťuje provádění personálních auditů zaměřených na pracovněprávní předpisy a smluvní dokumentaci, včetně jejich úpravy a tvorby vzorových smluv a personálních rozhodnutí a pokynů zaměstnavatele. Zastupuje klienty v majetkových a pracovněprávních sporech.

více

Kromě specializace v oblasti pracovněprávních vztahů, poskytuje poradenství i v dalších oblastech zejména civilního práva jako je příprava a sepis smluv, vymáhání pohledávek nebo pomoc při převodech nemovitostí.

Patrik Matyášek dále působí od roku 2004 jako rozhodce Arbiters ad hoc.

Patrik Matyášek ovládá anglický a ruský jazyk.