obrhome
srba Mgr. Jaroslav Srba, advokát

Jaroslav Srba působí jako advokát se sídlem v Brně od roku 2002. Je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 09519. Před nástupem do advokacie působil jako vedoucí právník v realitní kanceláři. Od té doby se specializuje na právní vztahy k nemovitostem a oblasti, které s nimi souvisejí. Jedná se zejména o poskytování poradenství v oblasti stavebního a správního práva, včetně zastupování klientů ve správních a stavebních řízeních.

Jaroslav Srba se dále ve své právní praxi zaměřuje na obhajobu klientů v trestních řízeních, a to jak trestných činů obecně nebezpečných, trestných činů proti majetku, tak i hospodářských trestných činů.

více

V průběhu své praxe mnohokrát vedl obhajobu vazebně trestně stíhaných osob, účastnil se jako obhájce vyšetřovacích úkonů v rámci přípravného řízení a obhajoval klienty v hlavním líčení. Rovněž zpracovával podání řádných a mimořádných opravných prostředků.

Jaroslav Srba se dále zaměřuje na poskytování právní pomoci v exekučních řízeních, a to jednak při ochraně práv dlužníků, tak i při zastupování věřitelů v rámci uplatňování jejich pohledávek.

Dále se pak aktivně zabývá poskytováním poradenství klientům v řízeních o přestupcích v dopravě.