obrhome
palaticky Mgr. Pavel Palatický, advokát

Pavel Palatický působí jako advokát se sídlem v Brně od roku 2000. Je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 08630. Věnuje se především občanskému a obchodnímu právu, zejména právu závazkovému, korporátnímu a autorskému. V této oblasti se zabývá mimo jiné tvorbou smluv, dohod a všeobecných obchodních podmínek, zakládání, změnám a převodům společností, poradenství společenství vlastníků jednotek, jakož i zastupování klientů při jednáních a ve sporech před soudy.

Pavel Palatický poskytuje komplexní právní služby při zajištění převodů nemovitostí (prodeji, darování, směně), včetně zajištění advokátních úschov prostředků a listin, komunikace s poskytovateli úvěrů, vypracování prohlášení vlastníka budovy či smlouvy o výstavbě.

více

Poskytuje poradenství v insolvenčnímu právu, kde aktivně hájí zájmy věřitelů, jakož i zastupuje a poskytuje právní pomoc dlužníkům, zejména při sepisu insolvenčních návrhů a návrhů na oddlužení.

Pavel Palatický poskytuje podporu klientům při jejich účasti v zadávacích řízeních v rámci veřejných zakázek.

Dále se zaměřuje na právo rodinné, především pak na právní pomoc při vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů a rozvodu manželství, a to od zpracování návrhů a přípravy souvisejících dokumentů až po zastupování klientů v řízení před soudy.