obrhome
Vaculík_foto_web Mgr. Petr Vaculík, advokát

Petr Vaculík je absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii se pohybuje od roku 2009 a je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 18152.

Právní služby poskytuje zejména v oblasti práva občanského (smluvní vztahy k nemovitostem; rozvod manželství; vypořádání společného jmění manželů; sepis, kontrola a revize smluv; posouzení práv a povinností vyplývajících z uzavřených smluv; sepis právních stanovisek a doporučení postupu ve věci; řešení pojistných událostí), práva trestního (obhajoba klienta před všemi orgány činnými v trestním řízení; sepis řádných a mimořádných opravných prostředků; sepis právních stanovisek a doporučení postupu ve věci; uplatnění práv poškozeného v trestním řízení) a práva obchodního (zakládání, změny a zrušení společností; založení, změny a zrušení živností; změny v obchodním rejstříku; koupě a prodeje společností a jejich částí; sepis smluv souvisejících s podnikáním).