obrhome

Exekuce

Poskytujeme:

– právní poradenství poskytované věřitelům;
– právní poradenství v případě hrozící exekuce;
– zastupování v exekučním řízení.

Při poskytování poradenství a zastoupení ve výše uvedených okruzích Vám zajistíme komplexní právní služby v těchto záležitostech:

– sepis exekučního návrhu a zastoupení v exekučním řízení;
– součinnost s exekutorem v průběhu exekučního řízení;
– zastoupení ve sporech v souvislosti s exekučním řízením;
– sepis návrhů na zastavení a odklad exekučního řízení, sepis odvolání proti exekuci;
– sepis vylučovací žaloby.

Pokud je vedena exekuce ke splnění povinnosti, která již splněna byla nebo je vedena vůči osobě, která není povinná, je nutné podat návrh na zastavení exekuce. Nejprve se tento návrh podává k samotnému exekutorovi. Pokud návrhu nevyhoví, je nutné se obrátit na soud.

Odklad exekuce je možné žádat, pokud se povinný bez své viny dostane do situace, kdy by okamžitý výkon rozhodnutí způsobil jemu nebo jeho rodinnému příslušníkovi (zejména tomu, který je odkázaný na jeho výživu) závažnou újmu a zároveň odklad exekuce nezpůsobí závažné poškození oprávněného.

Do naší agendy dále spadá i zastupování osob (zejména manželů dlužníka či osob se stejným trvalým bydlištěm jako dlužník), jejichž majetek byl nebo má být do exekuce neoprávněně zahrnut.