obrhome

Oddlužení

Poskytujeme právní služby v souvislosti s oddlužením. Oddlužení je řešením pro ty dlužníky, kteří se do úpadku nedostali v důsledku své podnikatelské činnosti, ale činnosti běžné – zejména provozu domácnosti. Ani podnikání ovšem není zcela na překážku, protože insolvenční zákon oddlužení nepřipouští pouze u právnických osob  podnikatelů. Fyzické osoby se tedy oddlužit mohou, ať už podnikateli jsou či nikoli. Dlužníci (právnické i fyzické osoby) ovšem nesmí mít dluhy z podnikání, byť ani to neplatí bezvýjimečně, když za určitých okolností lze oddlužení provést i u podnikatelů.

Tento institut preferuje sociální účel před ekonomickým, má umožnit dlužníkovi „nový start” a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu vůči věřiteli.

Nabízíme vyřízení potřebných dokumentů a zastupování u soudu. Pro své klienty pracujeme vždy s maximálním nasazením a s cílem zajistit co nejlepší výsledek případu.

V rámci prvotní konzultace budete seznámeni s průběhem oddlužení, zda splňujete podmínky pro povolení a následné schválení oddlužení. Na základě Vámi dodaných informací o výši dluhů obdržíte výpočet předpokládaného plnění nezajištěným věřitelům při oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Následně pak advokáti MPS Legal:

  • - navrhnou nejvýhodnější řešení způsobu oddlužení;
  • - vypracují insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení;
  • - zajistí ověření podpisů na dokumentech;
  • - podají insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení u soudu;
  • - poskytnou další nezbytné právní poradenství do rozhodnutí o schválení oddlužení, včetně komunikace s insolvenčním správcem a insolvenčním soudem.

Cena za sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení je stanovena po dohodě s klientem v souladu s ustanovením § 390a insolvenčního zákona.