obrhome

Nemovitosti

Poskytujeme komplexní právní poradenství při převodu nemovitostí a sjednání nájmů nemovitostí. V rámci zajištění těchto služeb provádíme advokátní úschovu kupní ceny a listin. Dále pak obstaráme aktuální list vlastnictví a další listiny potřebné pro převod nemovitostí.

V případě potřeby zajistíme i ocenění nemovitostí soudním znalcem a vyhotovení geometrického plánu. V neposlední řadě Vás zastoupíme v řízení u katastrálního úřadu, při jednání s druhou smluvní stranou o podmínkách transakce, jakož i při jednání s financující bankou.

Poskytování poradenství a zastoupení zahrnuje zejména tyto záležitosti:

– konzultace k zamýšleným převodům nemovitostí;
– zastupování při jednáních s Vaším smluvním partnerem;
– posouzení smluv s realitními kancelářemi;
– kontrola smluvní dokumentace na převod nemovitostí;
– příprava smluvní dokumentace na převod nemovitostí (darovací, kupní, směnná, budoucí smlouva);
– advokátní úschova kupní ceny a listin;
– zajištění podpisu smluv, vč. jeho úředního ověření;
– příprava darovacích smluv a smluv o zřízení věcných břemen;
– příprava smluv o výstavbě;
– příprava prohlášení vlastníka budovy;
– příprava nájemních a podnájemních smluv pro bytové domy a komerční prostory;
– obstarání znaleckých posudků na hodnotu nemovitosti;
– poradenství ve věci ukončení nájemní smlouvy;
– zastupování před katastrálním úřadem.

Služeb advokátů MPS Legal mohou využít také realitní kanceláře, pro které zajistíme komplexní a pravidelný právní servis.