obrhome

Pracovní právo

Zajistíme Vám kvalifikované a komplexní poradenství a zastupování v oblasti pracovního práva, a to ať už se nacházíte v postavení zaměstnance, či zaměstnavatele.

Poskytování poradenství a zastoupení zahrnuje zejména tyto záležitosti:

– zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců v pracovněprávních sporech;
– konzultace skončení pracovního poměru, konkurenčních doložek apod.;
– provádění pracovněprávních auditů (due diligence);
– příprava pracovních, manažerských a dalších pracovněprávních smluv a jejich změn;
– posuzování peněžitých a jiných pracovněprávních nároků;
– právní služby při hromadném propouštění;
– vytvoření individuální i vzorové pracovní smlouvy;
– příprava pracovních a organizačních řádů a jiných interních předpisů a organizačních opatření;
– tvorba benefitních a jiných motivačních programů pro manažery i řadové zaměstnance;
– poradenství v kolektivním pracovním právu;