obrhome

socha

O nás

MPS Legal je tvořena advokáty Patrikem Matyáškem, Pavlem Palatickým, Jaroslavem Srbou, Petrem Krátkým a Petrem Vaculíkem, kteří vzájemně spolupracují při poskytování právních služeb ve všech oblastech práva, a to jednotlivcům, obchodním společnostem i veřejnoprávním subjektům.

Jednotliví advokáti mají bohaté zkušenosti v poskytování právních služeb, a to včetně zastupování klientů v řízení před soudy všech stupňů, když advokacii vykonávají déle než 15 let.

Nabízí své právní služby v celé řadě právních odvětví s důrazem na právo obchodní a občanské, pracovní právo, trestní právo, rodinné právo, obecné právní poradenství, přípravu obchodních kontraktů, zastupování v soudních a správních řízeních, mimosoudní i soudní vymáhání pohledávek, oddlužení a převody nemovitostí. Případ od případu se věnuje i dalším oblastem práva dle individuálních potřeb a požadavků klienta. Specializace jednotlivých advokátů je uvedena v rubrice Lidé.

více

Díky převážně všeobecnému zaměření praxe advokátů dokážeme řešit problémy našich klientů v širších souvislostech, vždy však dbáme na profesionální přístup a na vysoký stupeň naší odbornosti v jednotlivých právních odvětvích.

Spolupracuje s dalšími odborníky, jejichž prostřednictvím zajišťujeme pro klienty služby podle jejich individuálních požadavků. Jedná se zejména o spolupráci s daňovými poradci, exekutory, notáři, soudními znalci, soudními překladateli a tlumočníky.

Petr Krátký působí jako advokát v Pardubicích. Advokáti Patrik Matyášek, Pavel Palatický, Jaroslav Srba a Petr Vaculík, poskytují právní služby v Brně v budově Nadace Partnerství, známé pod názvem Otevřená zahrada, jež byla vybrána do užší nominace prestižní ankety Stavba roku 2013. V rámci tohoto areálu mohou klienti navštívit Otevřenou zahradu, zúčastnit se zde některé z akcí nebo si zde pronajmout prostory.

Každý advokát vykonává advokacii ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jako samostatný advokát na svou zodpovědnost. Nejedná se o výkon advokacie formou sdružení, ve společnosti či v podobě trvalé spolupráce mezi advokáty ve smyslu § 15e zákona o advokacii.