obrhome
Tereza Hajdajová, praktikantka

Tereza Hajdajová je studentkou 5. ročníku Právnické fakulty MU Brno. S advokáty MPS Legal spolupracuje od roku 2015.

Poskytuje administrativní a právní podporu jednotlivým advokátům. Ovládá anglický jazyk. V případě potřeby v tomto jazyce tlumočí a překládá právní texty.