obrhome
Mgr. Petr Vaculík, advokátní koncipient

Petr Vaculík působí jako advokátní koncipient od roku 2012. Je zapsán v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 36739. S advokáty MPS Legal úzce spolupracuje na základě dohody s advokátkou Mgr. Karin Kulčárovou, u které je v pracovním poměru.

Petr Vaculík se zabývá zejména poskytováním poradenství při oddlužení, převodů nemovitostí a dále obhajobou klientů v trestních řízeních.